Oppmelding til skriftlig praksiskandidateksamen 


Du må melde deg opp til praksiskandidateksamen på www.privatistweb.no


Frister for oppmelding:

  • vårsemesteret 1. februar

  • høstsemesteret 15. september


Når du melder deg opp til eksamen, må du samtidig betale en eksamensavgift; det betyr at du må ha tilgang til nettbanken din.

Det er eksamenskontoret i Vest Agder som organiserer privatisteksamener i fylket, og dersom du trenger å ta kontakt, finner du nødvendig informasjon her

 

 

 

Kalender