Veiledningsverktøy 


Hovedredskapet i vår veiledning er selve samtalen, men vi bruker også andre verktøy dersom vi anser det som hensiktsmessig. Dette gjøres etter avtale med hver enkelt kunde, og vil være en integrert del av veiledningen. Karriere Lindesnes har karriereveiledere som er sertifisert for å bruke ulike typer kartleggingsverktøy i tråd med ledende karriereteorier:

Work Interest Explorer (WIE ) er et profesjonelt nettbasert karriereveiledningsverktøy for utforskning av interesser og yrker, basert på RIASEC systemet. Vet du hvordan du tar et karrierevalg som er riktig for deg? En god start er å være bevisst på hvem du er. Videre må du ha kunnskap om arbeidslivet, og hvilke muligheter som finnes. Til slutt må du gjøre gode koblinger mellom kjennskapen til deg selv og kunnskapen om mulighetene som finnes. WIE hjelper deg i denne prosessen. Utviklet av arbeidspsykolog Arne Svensrud og pedagogisk-psykologisk rådgiver Nina Hagerup.

Jobpics er et alternativ til tekstbaserte verktøy til bruk for alle, men spesielt nyttig for personer som av ulike grunner ikke trives med eller har utbytte av interesseverktøy basert på tekstformatet. Dette kan være personer som sliter med skriftlig språk, har lese og skrivevansker eller mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn. En del mennesker har også en mer visuell læringsstil. Bildeverktøyet illustrerer forskjellige yrker og gir nødvendig bakgrunnsinformasjon om arbeidsoppgavene, krav til utdanning og personlige egenskaper. Utviklet av arbeidspsykolog Arne Svensrud.

Karriereplanleggeren fra Utdanning.no er et verktøy for deg som er under høyere utdanning, og det har først og fremst til hensikt å bevisstgjøre deg på egen karriereplanlegging og karriereutvikling. Verktøyet er en uformel sjekk av i hvilken grad du har reflektert over egen kompetanse og dine muligheter, samt hvilke handlinger du har foretatt deg med tanke på din karriere. I dette verktøyet omfatter begrepet karriere hele din studietid, veien over i arbeidslivet og hele ditt yrkesaktive liv. Kalender

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31