Navigatør

 
 

2017

Januar

Ny årsrapport publiseres på www.karrierelindesnes.no

  • Åpen dag hos Karriere Lindesnes, kom innom! Vi informerer bl.a. om veien til fagbrev og studiekompetanse og hjelper med oppmelding til privatisteksamen

 
Februar

1.februar: frist for å melde seg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no

  • Åpen dag gjennomført hos Karriere Lindesnes, kom innom! Vi informerer bl.a. om høyere utdanning og hjelper til med søknad

Mars

1.mars: Frist for å søke universitet/høgskole, for de med utenlandsk utdanning

1. mars: ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.


Videregående opplæring for voksne:
Hos Karriere Lindesnes har vi kontinuerlig inntak, send inn søknad på www.vigo.no

15.mars: Frist for å søke utdanningsstøtte fra Lånekassen for vårsemesteret.

  • Åpen dag gjennomført hos Karriere Lindesnes, kom innom! Vi informerer bl.a. om høyere utdanning og hjelper til med søknad

April

15.april: Frist for å søke universitet/høgskole, for de med utdanning fra Norge

  • Eksamensforberedende kurs gjennomført hos Karriere Lindesnes: Hjelp til forberedelse og gjennomgang av tidligere gitte eksamensoppgaver, før vårens eksamener i diverse fag


Mai

10.mai: Frist for ettersending av all dokumentasjon knyttet til søknad til Samordna opptak

Juni

Timeplaner for høsten blir publisert på www.karrierelindesnes.no

Karriere Lindesnes melder oppstartdato til elever for høstsemesteret

22.juni Siste skoledag

30.juni: Frist for ettersending av kompetansebevis for årets avsluttede fag til Samordna opptak


JuliFeriestengt uke 29 og 30 (sentralbordet er åpent)

August

21. august skolestart

September

15. september: Frist for oppmelding til privatisteksamen på www.privatistweb.no


Oktober

  • 17. oktober og 7. november: Eksamensforberedende kurs gjennomføres hos Karriere Lindesnes: Hjelp til forberedelse og gjennomgang av tidligere gitte eksamensoppgaver, før høstens eksamener i diverse fag

 


November


14. november: Utdanningsmesse - Mandal Videregående skole

15.november: Frist for å søke utdanningsstøtte fra Lånekassen for høstsemesteret


Desember

Timeplaner for våren blir publisert på www.karrierelindesnes.no

Karriere Lindesnes melder oppstartdato til elever for vårsemesteret

Kalender