Årshjul 2018

Januar

Ny årsrapport publiseres på www.karrierelindesnes.no

  • Åpen dag hos Karriere Lindesnes, kom innom! Vi informerer bl.a. om veien til fagbrev og studiekompetanse og hjelper med oppmelding til privatisteksamen  DATO: 23. januar

Februar

1.februar: frist for å melde seg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no

  • Åpen dag hos Karriere Lindesnes, kom innom! Vi informerer bl.a. om høyere utdanning og hjelper til med søknad  DATO: 14. februar

Mars

1.mars: Frist for å søke universitet/høgskole, for enkelte søkere, se www.samordnaopptak.no

1. mars: ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.


Videregående opplæring for voksne:
Hos Karriere Lindesnes har vi kontinuerlig inntak, send inn søknad på www.vigo.no

Onsdag 14. mars: Åpen dag for elever og rådgiversamling på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand.

15.mars: Frist for å søke utdanningsstøtte fra Lånekassen for vårsemesteret.

April

  • Åpen dag hos Karriere Lindesnes, kom innom! Vi informerer bl.a. om høyere utdanning og hjelper til med søknad   DATO: 4. april

15.april: Frist for å søke universitet/høgskole

20.april: Frist for ettersending av all dokumentasjon knyttet til søknad til Samordna opptak for de med søknadsfrist 15. april

  • Eksamensforberedende kurs hos Karriere Lindesnes: Hjelp til forberedelse og gjennomgang av tidligere gitte eksamensoppgaver, før vårens eksamener i diverse fag DATO: 10. april og 8. mai

Mai

Juni

Timeplaner for høsten blir publisert på www.karrierelindesnes.no

Karriere Lindesnes melder oppstartdato til elever for høstsemesteret

21. juni: Siste skoledag

30. juni: Frist for ettersending av kompetansebevis for årets avsluttede fag til Samordna opptak

Juli

1. juli: Siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning du fullfører våren 2018
           til Samordna opptak

1. juli: Omprioriteringsfrist i Samordna opptak. Frist for å bytte rekkefølge på studieønskene dine

August

20. august: Skolestart

  • Åpen dag hos Karriere Lindesnes, kom innom! Vi informerer bl.a. om veien til fagbrev og studiekompetanse og hjelper med oppmelding til privatisteksamen (dato publiseres senere)

September

15. september: Frist for oppmelding til privatisteksamen på www.privatistweb.no


Oktober

  • Eksamensforberedende kurs hos Karriere Lindesnes: Hjelp til forberedelse og gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver, før høstens eksamener i diverse fag (dato publiseres senere)


November

Utdanningsmesse - Mandal Videregående skole

15.november: Frist for å søke utdanningsstøtte fra Lånekassen for høstsemesteret


Desember

Timeplaner for våren blir publisert på www.karrierelindesnes.no

Karriere Lindesnes melder oppstartdato til elever for vårsemesteret

Kalender

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28