Navigatør

 
 

Dette er et ikke søkbart tilbud og prioriteres til elever som ikke har fått tilbud om lærlingplass.
Ved utplassering i bedrift følges arbeidstiden ved den aktuelle bedriften. Elevene får ikke lønn, men har rettigheter i lånekassen som elev i skolen.

Om ordningen:

  • Følger samme læreplan som lærlinger i bedrift
  • Elevstatus også ved utplassering i bedrift
  • Opplæringstid på 12 måneder med mulighet for utvidelse til 24 mnd
  • Mulig å tegne lærekontrakt underveis i opplæringsløpet
  • Avsluttes med fag-/svenne- eller kompetanseprøve: vurderes av samme prøvenemnd og etter samme kriterier som lærlinger
  • Hoved inntak med tilbud innen 1. september, deretter fleksibelt inntak
  • For at elevene skal få en god og realistisk opplæring er det naturlig å samarbeide med lokalt næringsliv om utplassering i bedrifter i kortere eller lengre perioder.
    Elever og bedrifter kan når som helst velge å tegne lærekontrakt underveis i opplæringen. Eleven skifter da status fra elev i skole/bedrift til lærling i bedrift

Kalender