Voksenrett

Fra og med det året du fyller 25 år har du, etter søknad, rett på videregående opplæring forutsatt disse kravene:

  • Har fullført grunnskole fra Norge eller et annet land
  • Har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge
  • Ikke har fullført videregående opplæring

 

Om du har fullført videregående eller blitt fratatt denne retten ved bortvisning kan du likevel få tilbud om opplæring
om det er ledig plass. Men ved konkurranse om plassene vil du havne bakerst i køen. 

Fullført videregående opplæring har du dersom du har studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller annen yrkeskompetanse (eks. helseservicefag). Dersom du har fullført med stryk i et eller flere fag, har du ikke rett til å få dekket utgiftene til ny opplæring.

Fylkeskommunen har ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring til voksne med voksenrett.
Opplæringen er gratis. Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes ikke, men det kan være mulighet for lån og stipend i lånekassen.

Hvordan søke?

Du kan søke på videregående opplæring

for voksne på www.vigo.no

Når du skal søke må du benytte en av disse:

MinID

Buypass ID 

Commfides e-ID

Vi anbefaler MinID. Det er elektronisk identifikasjon man bl.a. bruker til å levere selvangivelsen
og forandre bostedsadresse, i tillegg til å søke opplæring. Du kan bestille MinID her


Vigo har laget en brukerveiledning, den finner du her

Kalender