Skoleruta 2018 2019

Ordensreglement for videregående skoler i Vest-Agder fylkeskommune, se her

 

logo Utdanning.no

 

Utdanning.no er Kunnskapsdepartementets nasjonale portal for valg av utdanning, yrke og karriere.

Vi anbefaler alle å ta en titt på denne siden som gir god informasjon om blant annet:

 

 • Det komplette utdanningstilbudet i Norge

 • 600 yrkesbeskrivelser med tilhørende intervjuer

 • Jobbkompasset hvor du kan bli inspirert og oppdage nye yrkesmuligheter

 • Karakterkalkulatoren hvor du kan regne ut  eller simulere skolepoeng og konkurransepoeng, og Studievelgeren som viser hvilke studier du kan komme inn på

 • Utdanningssystemet som gir oversikt over hvordan det norske utdanningssystemet er bygget opp- nå også på dari, pashto, tigrinja, kumanji og arabisk

 • Film og Utdanning.no sin nye nettressurs i faget utdanningsvalg til undervisning og inspirasjon

 • Likestillingsstatistikk for 400 yrker

 • Lønnsstatestikk på yrkesbeskrivelsene for nesten 500 yrker

 • Oversikt over arbeidsplasser og lærebedrifter over hele landet på yrkesbeskrivelsene

 

Vurdering av praksis for helsearbeiderfaget

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato)
og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver.
Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkorting.


Eksempler på praksis som kan godkjennes:

 • Assistent i eldreomsorgen innen pleie og hjemmesykepleie: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent ved dagsenter/aktivitetssenter for eldre: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent innen psykisk helsevern (institusjon eller dagsenter): dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent ved rusbehandlingsinstitusjon: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Dagsenter HVPU: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Personlig assistent: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Hjemmehjelp: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Renholdsassistent: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Egne barn: max 3 måneder (uansett hvor mange barn)
 • Eget barn med særlig behov for pleie: ved beskrivelse av særlige omsorgsoppgaver kan erfaringen godkjennes utover 3 måneder


Praksis kan tilegnes gjennom jobb, frivillig arbeid eller utplassering i praksis gjennom NAV. NB! Når en totalvurdering foretas i forhold til når man kan være klar for å avlegge den praktiske fag- eller svenneprøve, legges det vekt på bredden i praksis/yrkeserfaring. Dersom du for eksempel bare har jobbet som personlig assistent, kan den arbeidserfaringen du har fått, være noe «smal» i forhold til kompetansemålene for helsearbeiderfaget, og det anbefales at du skaffer deg noe praksis innenfor pleie av eldre for å være bedre forberedt til både praksiskandidateksamen og fag-/svenneprøven. Krav til allsidighet kan du lese om i Forskriften til opplæringsloven § 11-12

 

Utregning: 35.5 timer per uke x 4 uker per måned (blir 142 timer) x 60 mnd. blir 8520 timer

Fullført og bestått hele opplæringsår i Kunnskapsløftet eller tidligere, kan også godkjennes og gi avkorting, avhengig av hvor relevant opplæringen er.


Når praksiskandidaten har oppnådd 60 måneders praksis- evt. i kombinasjon med skole, samt bestått HEA 3102 eksamen (skriftlig Vg3-eksamen), kan de melde seg opp til den praktiske fagprøven.


Vurdering av praksis for barne- og ungdomsarbeiderfaget

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato) og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkorting.

Eksempler på praksis som kan godkjennes:

 • Egne barn: max 3 måneder (uansett hvor mange barn)
 • Dagmamma/praktikant: max 3 måneder
 • Støttekontakt for barn og ungdom under 18 år: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Dagsenter HVPU: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent i barnehage, ved SFO eller i skole: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent ved barnevernsinstitusjon: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Arbeid ved kommunal fritidsklubb: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Trener for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Fosterhjem/beredskapshjem: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Korleder for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Menighetsarbeid for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Barneklubb man driver på eget initiativ (uten pedagogisk veiledning): max 3 måneder


Praksis kan tilegnes gjennom jobb, frivillig arbeid eller utplassering i praksis gjennom NAV.

NB! Når en totalvurdering foretas i forhold til når man kan være klar for å avlegge den praktiske fag- eller svenneprøve, legges det vekt på bredden i praksis/yrkeserfaring. Dersom du for eksempel bare har jobbet som personlig assistent, kan den arbeidserfaringen du har fått, være noe «smal» i forhold til kompetansemålene for helsearbeiderfaget, og det anbefales at du skaffer deg noe praksis innenfor pleie av eldre for å være bedre forberedt til både praksiskandidateksamen og fag-/svenneprøven.

Krav til allsidighet kan du lese om i Forskriften til opplæringsloven § 11-12

 

Utregning: 37.5 timer per uke x 4 uker per måned (blir 150 timer) x 60 måneder blir 9000 timer.

Fullført og bestått hele opplæringsår i Kunnskapsløftet eller tidligere, kan også godkjennes og gi avkorting, avhengig av hvor relevant opplæringen er.

Når praksiskandidaten har oppnådd 60 måneders praksis- evt i kombinasjon med skole, samt bestått BUA 3102 eksamen (skriftlig Vg3-eksamen), kan de melde seg opp til den praktiske fagprøven.


Hvis du har lang arbeidserfaring innen et fag og gjerne vil ha fag- eller svennebrev, behøver du ikke gå på skole,
men kan ta fag- eller svenneprøven som praksiskandidat.


Hovedkravene er:

• For å ta fag-/svenneprøve som praksiskandidat må du ha mer enn 60 måneders allsidig praksis i faget.
  Noen fag krever 67 måneders praksis. Se lenger ned på siden hvilke fag det gjelder.
  Fullført relevant skolegang kan også gi avkortning på praksis.


• Skriftlig tverrfaglig eksamen på høyeste nivå (Vg3) for praksiskandidater, må være bestått før oppmelding til fag-/svenneprøve.

Følgende fag har krav til minst 67 måneders praksis: rørleggerfaget, orgelbyggerfaget, automatiseringsfaget,
fjernstyrte undervannsoperasjoner, dataelektronikerfaget, telekommunikasjonsmontørfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget,
energioperatørfaget, heismontørfaget, signalmontørfaget og flyfagene.


Ved å lese gjennom punktene nedenfor vil du få en bredere forståelse for hva som skal til for å nå ditt mål:

• Skriftlig praksiskandidateksamen (Vg3-eksamen)

• Oppmelding til skriftlig praksiskandidateksamen

• Oppmelding til fag –eller svenneprøve

• Informasjon om praksistid


Veien frem til et fagbrev kan være ulik fra praksiskandidat til praksiskandidat.
Kontakt oss gjerne så kan vi se på dine papirer, både praksis og utdanning og hjelpe deg med en plan.

Kontakt Karriere LindesnesKontakt Karriere Lister

 

Se retningslinjer fra utdanningsdirektoratet her

Kalender

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29