Karrieresenterne er en del av Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg til karriereveiledningstjenester 
og videregående opplæring for voksne er vi også samarbeidspart for andre offentlige etater og privat næringsliv. 

 

Kvalifisering av minoritetsspråklige voksne i Lindesnesregionen (KMV)
Karriere Lindesnes er med i et tverretatlig samarbeidsprosjekt over tre år.

 

Les hele prosjektbeskrivelsen her

Kalender